All posts by: AK-Audyt

in Prawo

Jakie zmiany księgowo-podatkowe niesie Polski Ład? – Część I

Polski Ład, czyli nowy porządek prawno-podatkowy wprowadzany za jednym zamachem w wielu istotnych dla obrotu gospodarczego obszarach, znacząco zmienia sytuację prawną ogółu społeczeństwa, szczególnie jednak dotyka głównego adresata – przedsiębiorców. To oni są bowiem największym producentem wpływów podatkowych do budżetu państwa, to za nich więc Polski Ład bierze się przede wszystkim, i wcale tego autorzy [...]
in Prawo

Połączenie spółek – na czym polega fuzja i jakie ma skutki?

Celem wspólników zawiązujących spółkę jest osiągniecie określonego celu gospodarczego, którym przeważnie jest zysk. Często maksymalizacji tego zysku służy łączenie spółek. Dlaczego łączyć spółki? By zwiększyć ich moc: rynkową, produkcyjną, kapitałową, osobową. Powodów może być wiele. Podejmując się tego procesu przedsiębiorcy muszą jednak wiedzieć, jak przeprowadzić fuzję spółek, tak by nie przyniosła ona więcej szkód, niż [...]
in Prawo

Czym jest leasing zwrotny i jak go księgować?

Przedsiębiorcom od dawna znane są dwie główne formy leasingu: finansowy i operacyjny. Ale coraz większym zainteresowaniem wśród firm cieszy się leasing zwrotny, który łączy jedną z tych dwóch form leasingu z transakcją sprzedaży. Jak działa leasing zwrotny (z ang. sale and lease back)? To umowa, na mocy której przedsiębiorca sprzedaje swój składnik majątku firmie leasingowej, [...]
in Prawo

Środki trwałe – czym są i jak je księgować?

Środki trwałe w firmie to zagadnienie znane chyba każdemu przedsiębiorcy. Są to bowiem aktywa wykorzystywane przez nią do prowadzenia działalności gospodarczej. Środki trwałe wymagają jednak nakładów finansowych, a także stopniowo zużywają się, wymagają ulepszeń, w związku z czym przedsiębiorcy mogą te straty, czy też ponoszone koszty, rekompensować poprzez dokonywanie tzw. odpisów amortyzacyjnych. Ustawy nakładają na [...]
in Prawo

Jak powinna wyglądać inwentaryzacja w przedsiębiorstwie?

Przeprowadzenie inwentaryzacji przedsiębiorstwa to formalny obowiązek, jaki na prowadzących działalność gospodarczą nakłada ustawa o rachunkowości. W art. 4 ust. 3 pkt 3 stanowi ona bowiem, że rachunkowość przedsiębiorstwa obejmuje okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów. Ale przeprowadzenia inwentaryzacji podejmują się nie tylko uczestnicy obrotu gospodarczo-prawnego zobowiązani do tego ustawą. Czemu [...]
in Prawo

Analiza rentowności przedsiębiorstwa – jak zadbać o dochodowy biznes?

Zgodnie z definicją Prawa przedsiębiorców, działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa¹. Rentowność firmy jest więc głównym celem podejmowanych przez przedsiębiorców przedsięwzięć. W innym przypadku bardziej mogą nazywać siebie filantropami niż przedsiębiorcami, albo w niedalekiej przyszłości bankrutami. Odpowiedź na pytanie, jak zadbać o rentowność firmy, a więc i zadbać o jej byt, rozwijać ją dzięki maksymalizacji [...]
in Prawo

Restrukturyzacja firmy. Jak dobrze ją przeprowadzić?

Każdego roku w Polsce ogłaszanych jest kilkaset upadłości firm. Dla przedsiębiorców, którzy nie chcą dołączyć do tych statystyk i być świadkami śmierci swojej firmy, ratunkiem jest jej restrukturyzacja. Postępowanie restrukturyzacyjne ma bowiem uchronić przedsiębiorstwo przed upadłością. Właściwie, i przede wszystkim w porę przeprowadzona restrukturyzacja przedsiębiorstwa może ocalić wiele miejsc pracy, znaczną część jego majątku, a [...]
in Prawo

Opodatkowanie spółek komandytowych – Co można z tym zrobić?

Od 1 stycznia 2021 r. rząd objął opodatkowaniem CIT spółki komandytowe. Dla ok. 73 000 polskich przedsiębiorców oznaczać to może podwójne opodatkowanie prowadzonej w tej formie działalności. Co zrobić by uniknąć podwójnego opodatkowania spółek komandytowych? Poniżej spróbujemy znaleźć na to odpowiedź.   Spółki komandytowe   Spółka komandytowa to spółka osobowa prawa handlowego, umożliwiająca prowadzenie przedsiębiorstwa pod [...]
in Prawo

Jak ująć w księgach i rozliczyć subwencję z PFR?

Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju, to subwencja finansowa o jaką mogą się starać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach rządowego programu walki z kryzysem gospodarczym spowodowanym epidemią koronawirusa. Dla przedsiębiorców, którzy ją otrzymali, istotną kwestią jest księgowanie subwencji z PFR. Jak zaksięgować subwencję z tarczy antykryzysowej, by nie narazić firmy na straty spowodowane niezgodnym [...]
in Prawo

Wycena przedsiębiorstwa – Jak określić wartość firmy?

Każda firma, która chce lub potrzebuje poznać swoją realną wartość, korzysta w tym celu z wyceny przedsiębiorstwa. Zasady, według których należy przeprowadzić szacowanie wartości firmy, nie zostały dotąd uregulowane prawnie, czy też zebrane w jednym kodeksie. Istnieje więc pewna swoboda w dokonywaniu tej wyceny, a sposób jej przeprowadzenia dyktowany jest różnymi kryteriami, w tym przede [...]
Switch The Language

  Jesteśmy firmą oferującą szeroki wachlarz usług audytorskich, księgowych i doradczych . Wszelkie usługi realizowane są na najwyższym poziomie.

  ADRES

  Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa, Polska

  TELEFON

  +48 22 32 52 100

  E-MAIL

  info@ak-audyt.pl