All posts by: AK-Audyt

in Prawo

Doradztwo podatkowe dla firm – Na czym polega? Kto może doradzać?

Każdego roku w Polsce „produkowanych” jest kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy stron nowego prawa. W rekordowym pod tym względem 2018 roku uchwalono największą liczbę stron ustaw podatkowych od czasu wejścia w życie ustawy o VAT z 2004 r. Liczba zmian sprawia, że podatnikom, a przede wszystkim przedsiębiorcom, traktowanym jako profesjonalni uczestnicy rynku, trudno uchronić się […]

in Informacje

Subwencje w ramach programu Tarcza Finansowa PFR

Subwencje w ramach programu Tarcza Finansowa PFR   Cel programu   Program jest programem rządowym wprowadzanym w celu wsparcia przedsiębiorstw, które ucierpiały na skutek pandemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19. Środki wypłacane w ramach programu mają slużyć zapewnieniu płynności i stabilności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce w związku ze skutkami pandemii COVID-19.   [...]
in Prawo

Czym jest Intrastat? – monitorowanie handlu w EU

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie handlu towarami między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, są odpowiedzialni za dostarczanie informacji na temat tych transakcji do specjalnie utworzonego w tym celu systemu gromadzenia danych statystycznych Intrastat. Niedopełnienie tych obowiązków może skutkować nałożeniem na firmę kary pieniężnej.   Intrastat, co to jest   Zniesienie granic wewnątrz Unii Europejskiej pozbawiło [...]
in Prawo

Optymalizacja podatkowa firmy – Czym jest? Co możemy zyskać?

Optymalizacja podatkowa w firmie to proces odpowiedzialnego zarządzania jej działalnością i majątkiem. Pozwala przedsiębiorstwu ponosić tylko konieczne finansowe ciężary fiskalne, chroniąc je przed niepotrzebną utratą majątku, spowodowaną niedostateczną znajomością norm prawnych i w konsekwencji płaceniem danin, których przy zastosowaniu działań optymalizacyjnych nie musiałoby płacić. Choć tzw. planowanie podatkowe to, podobnie jak optymalizacja w każdej innej [...]
in Prawo

Sprawozdanie finansowe – czym jest i kto musi je sporządzać?

Sprawozdania finansowe przedstawiają aktualną, realną sytuację finansową podmiotu. Mają więc bardzo istotne, doniosłe znaczenie dla jego funkcjonowania. Służą zarówno tym, których obejmują swoim badaniem, jak i innym uczestnikom obrotu gospodarczego, pełniąc jednocześnie funkcję gwaranta pewności tego obrotu. Sprawozdanie finansowe musi spełniać określone prawem wymogi, a ich niedochowanie może sprowadzić na podmiot zobowiązany do sprawozdawczości dotkliwe [...]
in Informacje

Specustawa „Tarcza COVID-19” – v.2

Szanowni Klienci Niedawno uchwalona Tarcza Antykryzysowa 2.0 wprowadziła kilka modyfikacji do rozwiązań pomocowych uruchomionych w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 – poniżej krótkie podsumowanie wprowadzonych zmian: Świadczenie postojowe (2.080 zł) – świadczenie może być wypłacone trzykrotnie (czyli 3 x 2.080 zł), podczas gdy w poprzedniej wersji było to świadczenie jednorazowePożyczka jednorazowa z Funduszu Pracy (5.000 [...]
in Informacje

Informacja do klientów – Tarcza COVID-19

Szanowni Klienci Poniżej zebrana w sposób syntetyczny i maksymalnie zwarty lista głównych rozwiązań wprowadzonych aktami prawnymi jakie zostały ostatnio opublikowane w ramach tzw. „Tarczy COVID-19”. Lista nie obejmuje zmian, które są nadal procesowane i nie przeszły jeszcze pełnej ścieżki legislacyjnej. Odroczenie ustawowe terminów złożenia deklaracji i informacji podatkowych oraz sporządzenia sprawozdań finansowych: Złożenie rocznego zeznania [...]
in Prawo

Schematy podatkowe i procedury podatkowe. Czym są i kto musi je posiadać?

Kto będąc do tego zobowiązanym nie przekazuje właściwemu organowi informacji o schemacie podatkowym, albo danych podmiotów, którym taki schemat został udostępniony, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Tak stanowi obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. przepis art. 80f § 1 Kodeksu karnego skarbowego¹. W 2020 r. grzywna za niespełnienie wymogów tej procedury podatkowej może [...]
in Prawo

Jak wybrać reprezentanta przed ZUS i urzędem skarbowym

Profesjonalna reprezentacja w instytucjach do działania w imieniu osób fizycznych, osób prawnych, zwłaszcza przedsiębiorców, może nie tylko znacznie ułatwić życie, ale przede wszystkim uchronić przed negatywnymi konsekwencjami nieprofesjonalnego występowania w postępowaniach przed urzędami, takimi jak zakład ubezpieczeń społecznych, czy urząd skarbowy. Stąd też w rosnącym gąszczu przepisów, zmiennych formalności i procedur, dobrze jest odpowiedzieć sobie [...]
in Prawo

Jak prawidłowo przeprowadzić przejęcie i kupno firmy

Przejmowanie firmy, czy też jej nabycie, to proces złożony i niejednokrotnie problematyczny. W skład przejmowanego przedsiębiorstwa wchodzą bowiem składniki materialne i niematerialne, a przeważnie również i pracownicy. A zgodnie z art. 55⁴ Kodeksu cywilnego, nabywca przedsiębiorstwa przyjmuje na siebie solidarną ze zbywcą odpowiedzialność za jego zobowiązania. By nabycie firmy nie sprowadziło na inwestora niepożądane konsekwencje, [...]
Switch The Language

  Jesteśmy firmą oferującą szeroki wachlarz usług audytorskich, księgowych i doradczych . Wszelkie usługi realizowane są na najwyższym poziomie.

  ADRES

  Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa, Polska

  TELEFON

  +48 22 32 52 100

  E-MAIL

  info@ak-audyt.pl