All posts by: AK-Audyt

in Prawo

Jak działa ulga IP Box? – Zasady przyznawania

IP BOX to ulga podatkowa pozwalająca przedsiębiorcom korzystać z 5% stawki opodatkowania dla dochodów osiąganych z praw własności intelektualnej. Zachęcać ma przedsiębiorców do innowacyjności. By nie odstawać od reszty świata pod względem rozwojowym, Polska dzięki tej preferencyjnej, niskiej stawce opodatkowania chce zatrzymać innowatorów, zwłaszcza najszerszą grupę programistów, i skusić, by komercjalizowali efekty swojej twórczości i wyniki [...]
in Prawo

Dokumentacja cen transferowych – Czym jest Transfer Pricing?

Ceny transferowe (z ang. transfer pricing), to termin odnoszący się do systemu ustalania cen przepływu towarów, usług oraz wartości niematerialnych i prawnych między podmiotami powiązanymi, najczęściej należącymi do jednej międzynarodowej grupy kapitałowej. Przedsiębiorstwa, które wchodzą w jej skład, zobowiązane są do sporządzania dokumentacji cen transferowych, która, jako podlegająca kontroli organów podatkowych, uniemożliwić ma tym podmiotom [...]
in Prawo

Ulgi i kary podatkowe w Polskim Ładzie

Firmy muszą się odnaleźć nie tylko w nowych obciążeniach, ale i możliwościach ich optymalizacji Ale Polski Ład to również wyzwanie dla przedsiębiorców nie tylko z powodu nowych obowiązków rozliczeniowych pracowników, wobec ZUS, czy nowych podatków. Nowy ład bowiem to nie tylko kij, są też i marchewki, z których każdy odpowiedzialny przedsiębiorca, dążący do optymalizacji kosztów [...]
in Prawo

Nowe obowiązki podatkowe w Polskim Ładzie

W ramach podatkowego restartu polskiej gospodarki warto wskazać jeszcze na pozostałe istotne zmiany, dotyczące głównie obszaru podatku dochodowego: 1) Zmiany w zakresie wysokości kosztów podatkowych od przychodów otrzymywanych przez osoby pełniące obowiązki społeczne lub obywatelskie. 2) Zmiana regulacji normujących prawo do wspólnego opodatkowania dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci. 3) Nowelizacja katalogu zwolnień przedmiotowych [...]
in Prawo

Obowiązki Podatkowe Polski Ład – Zmiany w CIT, PIT i Obowiązki sprawozdawcze

Wpis jest kontynuacją artykułu na temat zmian księgowo-podatkowych wynikających z wejścia w życie Polskiego Ładu. Link do poprzedniej części znajdziecie tutaj: https://ak-audyt.pl/prawo/jakie-zmiany-ksiegowo-podatkowe-niesie-polski-lad-czesc-1/   Wprowadzenie 10% minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych Rząd chce walczyć z unikaniem płacenia podatku dochodowego przez firmy, zwłaszcza poprzez zwalczanie tzw. zagranicznej luki w CIT, czyli transferowania zysków poza krajową jurysdykcję [...]
in Prawo

Jakie zmiany księgowo-podatkowe niesie Polski Ład? – Część I

Polski Ład, czyli nowy porządek prawno-podatkowy wprowadzany za jednym zamachem w wielu istotnych dla obrotu gospodarczego obszarach, znacząco zmienia sytuację prawną ogółu społeczeństwa, szczególnie jednak dotyka głównego adresata – przedsiębiorców. To oni są bowiem największym producentem wpływów podatkowych do budżetu państwa, to za nich więc Polski Ład bierze się przede wszystkim, i wcale tego autorzy [...]
in Prawo

Połączenie spółek – na czym polega fuzja i jakie ma skutki?

Celem wspólników zawiązujących spółkę jest osiągniecie określonego celu gospodarczego, którym przeważnie jest zysk. Często maksymalizacji tego zysku służy łączenie spółek. Dlaczego łączyć spółki? By zwiększyć ich moc: rynkową, produkcyjną, kapitałową, osobową. Powodów może być wiele. Podejmując się tego procesu przedsiębiorcy muszą jednak wiedzieć, jak przeprowadzić fuzję spółek, tak by nie przyniosła ona więcej szkód, niż [...]
in Prawo

Czym jest leasing zwrotny i jak go księgować?

Przedsiębiorcom od dawna znane są dwie główne formy leasingu: finansowy i operacyjny. Ale coraz większym zainteresowaniem wśród firm cieszy się leasing zwrotny, który łączy jedną z tych dwóch form leasingu z transakcją sprzedaży. Jak działa leasing zwrotny (z ang. sale and lease back)? To umowa, na mocy której przedsiębiorca sprzedaje swój składnik majątku firmie leasingowej, [...]
in Prawo

Środki trwałe – czym są i jak je księgować?

Środki trwałe w firmie to zagadnienie znane chyba każdemu przedsiębiorcy. Są to bowiem aktywa wykorzystywane przez nią do prowadzenia działalności gospodarczej. Środki trwałe wymagają jednak nakładów finansowych, a także stopniowo zużywają się, wymagają ulepszeń, w związku z czym przedsiębiorcy mogą te straty, czy też ponoszone koszty, rekompensować poprzez dokonywanie tzw. odpisów amortyzacyjnych. Ustawy nakładają na [...]
in Prawo

Jak powinna wyglądać inwentaryzacja w przedsiębiorstwie?

Przeprowadzenie inwentaryzacji przedsiębiorstwa to formalny obowiązek, jaki na prowadzących działalność gospodarczą nakłada ustawa o rachunkowości. W art. 4 ust. 3 pkt 3 stanowi ona bowiem, że rachunkowość przedsiębiorstwa obejmuje okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów. Ale przeprowadzenia inwentaryzacji podejmują się nie tylko uczestnicy obrotu gospodarczo-prawnego zobowiązani do tego ustawą. Czemu [...]
Switch The Language

  Jesteśmy firmą oferującą szeroki wachlarz usług audytorskich, księgowych i doradczych . Wszelkie usługi realizowane są na najwyższym poziomie.

  ADRES

  Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa, Polska

  TELEFON

  +48 22 32 52 100

  E-MAIL

  info@ak-audyt.pl