All posts by: AK-Audyt

in Prawo

Pełne odliczenie podatku zapłaconego za granicą – przełom w prawie?

W ostatnim czasie sądy administracyjne wielokrotnie wydawały wyroki dotyczące możliwości odliczenia podatku zapłaconego za granicą od dywidend zagranicznych, zaznaczając, że maksymalna stawka do odliczenia to 19%, a nie ta określona w umowach międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jednakże 28 lutego 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) podjął decyzję, która potwierdza korzystne dla podatnika rozstrzygnięcie wydane [...]
in Prawo

Czym jest CIT Estoński?

Estoński CIT, czyli ryczałt od dochodów spółek, to nowoczesny system opodatkowania dla przedsiębiorstw, który promuje inwestycje i minimalizuje obowiązki rozliczeniowe. Został on wprowadzony w Polsce w 2021 roku, inspirując się podobnymi rozwiązaniami stosowanymi w Estonii. Choć początkowo nie zdobył szerokiej popularności, to po wprowadzeniu uproszczeń i zmian w ramach Nowego Ładu, jego atrakcyjność zdecydowanie wzrosła. [...]
in Informacje

Nowe Regulacje Podatkowe i Przepisy Gospodarcze: Analiza Zmian od 1 Lipca 2023 Roku

Lipiec 2023 roku to wyjątkowy miesiąc w polskim systemie prawa, gdyż przynosi ze sobą szereg znaczących zmian legislacyjnych. Wprowadzone regulacje dotyczą zarówno obywateli, jak i przedsiębiorstw, zatem warto je przyjrzeć się bliżej. Nowa Wysokość Pensji Minimalnej Z dniem 1 lipca pensja minimalna wzrosła do 3.600 zł brutto miesięcznie, a stawka godzinowa do 23,50 zł brutto. [...]
in Informacje

Niewidzialne Obciążenie: Inflacja jako Ukryte Obciążenie dla Społeczeństwa

Inflacja często jest porównywana do ukrytego podatku, choć w oficjalnym prawodawstwie termin ten nie istnieje. Zrozumienie tego zjawiska wymaga głębszego zbadania mechanizmu inflacji. Zrozumienie mechanizmu inflacji Inflacja to proces, w którym wartość pieniądza maleje w wyniku wzrostu cen dóbr i usług. W skrócie, twoje pieniądze kupują mniej niż wcześniej. Ta sytuacja najczęściej ma miejsce, gdy [...]
in Prawo

Spory o nadpłatę podatku – Jaką drogę obrać?

Jak uzyskać zwrot nadpłaty podatków?   Zwrot nadpłaty podatków jest możliwy w sytuacji, gdy podatnik zapłacił więcej podatku, niż powinien według obowiązujących przepisów podatkowych. Proces uzyskania zwrotu nadpłaty różni się w zależności od systemu podatkowego, ale w większości krajów obejmuje następujące etapy: Zidentyfikowanie nadpłaty: Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie, że faktycznie doszło do nadpłaty. Może to [...]
in Prawo

Nota obciążeniowa

Nota obciążeniowa to dokument wystawiany przez dostawcę towarów lub usług, który ma na celu korygowanie błędów w pierwotnej fakturze lub dokumentować zwrot towarów przez klienta. Nota obciążeniowa może obejmować różne korekty, takie jak zmiana ilości produktów, ceny jednostkowej, stawki VAT czy innych błędów w wystawionej wcześniej fakturze. Wystawienie noty obciążeniowej prowadzi do zmniejszenia należności dostawcy [...]
in Prawo

Jak dokumentować, generować i optymalizować koszty w firmie?

By wydatki można było zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów muszą być zgodnie z zasadami rachunkowości odpowiednio dokumentowane i ewidencjowanie. Będą to więc: faktury, rachunki, umowy i rachunki do umów cywilnoprawnych, dowody uiszczenia opłat, bilet wystawiony przez przewoźnika kolejowego. Ale wykazanie związku między danym wydatkiem a zachowaniem bądź zabezpieczeniem źródła przychodu może wymagać jeszcze innych dowodów, [...]
in Prawo

Czym są koszty w firmie i co można wrzucić w koszty?

Zgodnie z prostą zasadą, im mniej wydajemy, tym więcej zostaje nam w kieszeni, optymalizacja kosztów w firmie pozwala ograniczyć, bądź całkowicie wykluczyć niektóre wydatki, i tym samym zwiększyć swoją rentowność i zachować więcej środków, które firma przeznaczyć może np. na rozwój i inwestycje. Z drugiej strony, zgodnie z art. 7 ustawy o podatku dochodowym od [...]
in Prawo

Cash flow – Czym jest i jak należy go analizować?

Wpływy i wypływy środków pieniężnych w działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej firmy określa się mianem cash flow (z ang. przepływy gotówki). Kontrola tych przepływów, analiza cash flow, jest bardzo ważna w działalności każdego przedsiębiorstwa. Dostarcza bowiem informacji na temat jego możliwości przychodowych i odpowiadającej im zdolności do regulowania swoich zobowiązań. Cash flow statement (sprawozdanie z [...]
in Prawo

Umorzenie odsetek podatkowych w praktyce

W poprzednim wpisie na temat tego czym są odsetki podatkowe, omówiliśmy sposób ich powstawania i sposoby ich księgowania. Dziś dowiemy się czy da się doprowadzić do umorzenia powstałych odsetek podatkowych i jak przeprowadzić cały ten proces. Odsetki od zaległości podatkowych potrafią urosnąć do astronomicznych ilości. Aby zabezpieczyć się przed rosnącymi odsetkami, które powstały z tytułu [...]
Switch The Language

  Jesteśmy firmą oferującą szeroki wachlarz usług audytorskich, księgowych i doradczych . Wszelkie usługi realizowane są na najwyższym poziomie.

  ADRES

  Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa, Polska

  TELEFON

  +48 22 32 52 100

  E-MAIL

  info@ak-audyt.pl