All posts by: AK-Audyt

in Prawo

Nota obciążeniowa

Nota obciążeniowa to dokument wystawiany przez dostawcę towarów lub usług, który ma na celu korygowanie błędów w pierwotnej fakturze lub dokumentować zwrot towarów przez klienta. Nota obciążeniowa może obejmować różne korekty, takie jak zmiana ilości produktów, ceny jednostkowej, stawki VAT czy innych błędów w wystawionej wcześniej fakturze. Wystawienie noty obciążeniowej prowadzi do zmniejszenia należności dostawcy [...]
in Prawo

Jak dokumentować, generować i optymalizować koszty w firmie?

By wydatki można było zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów muszą być zgodnie z zasadami rachunkowości odpowiednio dokumentowane i ewidencjowanie. Będą to więc: faktury, rachunki, umowy i rachunki do umów cywilnoprawnych, dowody uiszczenia opłat, bilet wystawiony przez przewoźnika kolejowego. Ale wykazanie związku między danym wydatkiem a zachowaniem bądź zabezpieczeniem źródła przychodu może wymagać jeszcze innych dowodów, [...]
in Prawo

Czym są koszty w firmie i co można wrzucić w koszty?

Zgodnie z prostą zasadą, im mniej wydajemy, tym więcej zostaje nam w kieszeni, optymalizacja kosztów w firmie pozwala ograniczyć, bądź całkowicie wykluczyć niektóre wydatki, i tym samym zwiększyć swoją rentowność i zachować więcej środków, które firma przeznaczyć może np. na rozwój i inwestycje. Z drugiej strony, zgodnie z art. 7 ustawy o podatku dochodowym od [...]
in Prawo

Cash flow – Czym jest i jak należy go analizować?

Wpływy i wypływy środków pieniężnych w działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej firmy określa się mianem cash flow (z ang. przepływy gotówki). Kontrola tych przepływów, analiza cash flow, jest bardzo ważna w działalności każdego przedsiębiorstwa. Dostarcza bowiem informacji na temat jego możliwości przychodowych i odpowiadającej im zdolności do regulowania swoich zobowiązań. Cash flow statement (sprawozdanie z [...]
in Prawo

Umorzenie odsetek podatkowych w praktyce

W poprzednim wpisie na temat tego czym są odsetki podatkowe, omówiliśmy sposób ich powstawania i sposoby ich księgowania. Dziś dowiemy się czy da się doprowadzić do umorzenia powstałych odsetek podatkowych i jak przeprowadzić cały ten proces. Odsetki od zaległości podatkowych potrafią urosnąć do astronomicznych ilości. Aby zabezpieczyć się przed rosnącymi odsetkami, które powstały z tytułu [...]
in Prawo

Odsetki podatkowe, księgowanie i warunki powstania

Nieuregulowanie w terminie podatku powoduje powstanie zaległości, od której naliczane są odsetki podatkowe. Każdy kolejny dzień opóźnienia sprawia, że odsetki z tytułu zaległości podatkowych rosną. Przedsiębiorcom, podatnikom, zależy więc na jak najszybszym ich uregulowaniu. Muszą również pamiętać o właściwym ich księgowaniu. Kiedy występuje naliczenie odsetek podatkowych? Jak obliczyć odsetki podatkowe? Jak je zaksięgować? A także, [...]
in Informacje

Zewnętrzny Dyrektor Finansowy – Jaka jest jego rola?

Dyrektor finansowy to osoba odpowiedzialna za politykę finansową przedsiębiorstwa. Jego głównym celem jest gospodarowanie środkami firmy w sposób zapewniający jej byt, rentowność prowadzonej działalności, umożliwiający budowanie jej wartości i możliwie jak największego rozwoju. Rola dyrektora finansowego, czyli CFO (z ang. Chief Financial Officer), wzrasta z każdym dniem nieustannie zmieniającego się otoczenia gospodarczo-prawnego, zwłaszcza w dobie [...]
in Prawo

Jak prawidłowo zweryfikować poprawność rozliczeń podatkowych?

Podatników obowiązują określone terminy rozliczeń z fiskusem. Jednak przed złożeniem deklaracji podatkowej, czy innej wymaganej przez organ skarbowy dokumentacji, warto dokonać wewnętrznego audytu w firmie celem weryfikacji poprawności rozliczeń podatkowych, w tym historyczne rozliczenia podatkowe, czyli weryfikację rozliczeń wstecz, i to nawet o ponad 5 lat, po to, by nie narazić się na szczegółową kontrolę [...]
in Informacje

Jak zaksięgować naliczanie PPK? Jak zaksięgować PPK w KPiR? Jak rozliczać składki PPK?

Obowiązek wdrożenia PPK spowodował konieczność aktualizacji zakładowego planu kont i dostosowania do nich pojedynczych kont księgowych. Przedsiębiorcy zobowiązani do wpłat do PPK księgują je w miesiącu, za który są dokonywane. Składka finansowana przez pracodawcę wykazywana jest w kosztach działalności operacyjnej, a finansowana przez pracownika - potrącana z należnego mu wynagrodzenia. Wpłaty do PPK finansowane przez [...]
in Informacje

Ewidencja księgowa wpłat do PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to wprowadzany stopniowo od 2019 r. system dodatkowego oszczędzania emerytalnego. Choć jest on dla pracowników dobrowolny, to dla pracodawców utworzenie go w firmie jest obowiązkowe. To na przedsiębiorcach oferujących zatrudnienie spoczywa więc ciężar odpowiedzialności dopełnienia wszelkich wymogów formalno-prawnych związanych z wdrożeniem i obsługą PPK w firmie. Pomimo upływu już ponad 3 [...]
Switch The Language

  Jesteśmy firmą oferującą szeroki wachlarz usług audytorskich, księgowych i doradczych . Wszelkie usługi realizowane są na najwyższym poziomie.

  ADRES

  Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa, Polska

  TELEFON

  +48 22 32 52 100

  E-MAIL

  info@ak-audyt.pl