All posts by: AK-Audyt

in Prawo

Czym jest Intrastat? – monitorowanie handlu w EU

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie handlu towarami między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, są odpowiedzialni za dostarczanie informacji na temat tych transakcji do specjalnie utworzonego w tym celu systemu gromadzenia danych statystycznych Intrastat. Niedopełnienie tych obowiązków może skutkować nałożeniem na firmę kary pieniężnej.   Intrastat, co to jest   Zniesienie granic wewnątrz Unii Europejskiej pozbawiło [...]
in Prawo

Optymalizacja podatkowa firmy – Czym jest? Co możemy zyskać?

Optymalizacja podatkowa w firmie to proces odpowiedzialnego zarządzania jej działalnością i majątkiem. Pozwala przedsiębiorstwu ponosić tylko konieczne finansowe ciężary fiskalne, chroniąc je przed niepotrzebną utratą majątku, spowodowaną niedostateczną znajomością norm prawnych i w konsekwencji płaceniem danin, których przy zastosowaniu działań optymalizacyjnych nie musiałoby płacić. Choć tzw. planowanie podatkowe to, podobnie jak optymalizacja w każdej innej [...]
in Prawo

Sprawozdanie finansowe – czym jest i kto musi je sporządzać?

Sprawozdania finansowe przedstawiają aktualną, realną sytuację finansową podmiotu. Mają więc bardzo istotne, doniosłe znaczenie dla jego funkcjonowania. Służą zarówno tym, których obejmują swoim badaniem, jak i innym uczestnikom obrotu gospodarczego, pełniąc jednocześnie funkcję gwaranta pewności tego obrotu. Sprawozdanie finansowe musi spełniać określone prawem wymogi, a ich niedochowanie może sprowadzić na podmiot zobowiązany do sprawozdawczości dotkliwe [...]
in Informacje

Specustawa „Tarcza COVID-19” – v.2

Szanowni Klienci Niedawno uchwalona Tarcza Antykryzysowa 2.0 wprowadziła kilka modyfikacji do rozwiązań pomocowych uruchomionych w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 – poniżej krótkie podsumowanie wprowadzonych zmian: Świadczenie postojowe (2.080 zł) – świadczenie może być wypłacone trzykrotnie (czyli 3 x 2.080 zł), podczas gdy w poprzedniej wersji było to świadczenie jednorazowePożyczka jednorazowa z Funduszu Pracy (5.000 [...]
in Informacje

Informacja do klientów – Tarcza COVID-19

Szanowni Klienci Poniżej zebrana w sposób syntetyczny i maksymalnie zwarty lista głównych rozwiązań wprowadzonych aktami prawnymi jakie zostały ostatnio opublikowane w ramach tzw. „Tarczy COVID-19”. Lista nie obejmuje zmian, które są nadal procesowane i nie przeszły jeszcze pełnej ścieżki legislacyjnej. Odroczenie ustawowe terminów złożenia deklaracji i informacji podatkowych oraz sporządzenia sprawozdań finansowych: Złożenie rocznego zeznania [...]
in Prawo

Schematy podatkowe i procedury podatkowe. Czym są i kto musi je posiadać?

Kto będąc do tego zobowiązanym nie przekazuje właściwemu organowi informacji o schemacie podatkowym, albo danych podmiotów, którym taki schemat został udostępniony, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Tak stanowi obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. przepis art. 80f § 1 Kodeksu karnego skarbowego¹. W 2020 r. grzywna za niespełnienie wymogów tej procedury podatkowej może [...]
in Prawo

Jak wybrać reprezentanta przed ZUS i urzędem skarbowym

Profesjonalna reprezentacja w instytucjach do działania w imieniu osób fizycznych, osób prawnych, zwłaszcza przedsiębiorców, może nie tylko znacznie ułatwić życie, ale przede wszystkim uchronić przed negatywnymi konsekwencjami nieprofesjonalnego występowania w postępowaniach przed urzędami, takimi jak zakład ubezpieczeń społecznych, czy urząd skarbowy. Stąd też w rosnącym gąszczu przepisów, zmiennych formalności i procedur, dobrze jest odpowiedzieć sobie [...]
in Prawo

Jak prawidłowo przeprowadzić przejęcie i kupno firmy

Przejmowanie firmy, czy też jej nabycie, to proces złożony i niejednokrotnie problematyczny. W skład przejmowanego przedsiębiorstwa wchodzą bowiem składniki materialne i niematerialne, a przeważnie również i pracownicy. A zgodnie z art. 55⁴ Kodeksu cywilnego, nabywca przedsiębiorstwa przyjmuje na siebie solidarną ze zbywcą odpowiedzialność za jego zobowiązania. By nabycie firmy nie sprowadziło na inwestora niepożądane konsekwencje, [...]
in Prawo

Biała Lista

Od dnia 1 stycznia 2020 roku, płatności na rzecz podmiotów, firm i osób prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowanych na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnicy VAT czynni powinny być realizowane jedynie na rachunki bankowe zgłoszone przez te podmioty, osoby i firmy do urzędu skarbowego. Lista tych rachunków (tzw. „biała lista”) została opublikowana przez Ministerstwo [...]
in Prawo

Audyt w spółce – jak zmienić obowiązek ustawowy w partnerstwo

Przeprowadzenie audytu w spółce to dla wielu przedsiębiorców, wykorzystujących tę formę organizacyjną w swojej działalności, przykry, narzucony odgórnie przez prawo obowiązek. Ale coraz częściej przedsiębiorcy sięgają po niego dobrowolnie, upatrując w nim nie tylko środka do zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonego biznesu, ale i szans na zyskanie rynkowej przewagi. Audyt spółki powinien być bowiem wsłuchaniem się w [...]
Switch The Language

  Jesteśmy firmą oferującą szeroki wachlarz usług audytorskich, księgowych i doradczych . Wszelkie usługi realizowane są na najwyższym poziomie.

  ADRES

  Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa, Polska

  TELEFON

  +48 22 32 52 100

  E-MAIL

  info@ak-audyt.pl