All posts by: AK-Audyt

in Prawo

Odsetki podatkowe, księgowanie i warunki powstania

Nieuregulowanie w terminie podatku powoduje powstanie zaległości, od której naliczane są odsetki podatkowe. Każdy kolejny dzień opóźnienia sprawia, że odsetki z tytułu zaległości podatkowych rosną. Przedsiębiorcom, podatnikom, zależy więc na jak najszybszym ich uregulowaniu. Muszą również pamiętać o właściwym ich księgowaniu. Kiedy występuje naliczenie odsetek podatkowych? Jak obliczyć odsetki podatkowe? Jak je zaksięgować? A także, [...]
in Informacje

Zewnętrzny Dyrektor Finansowy – Jaka jest jego rola?

Dyrektor finansowy to osoba odpowiedzialna za politykę finansową przedsiębiorstwa. Jego głównym celem jest gospodarowanie środkami firmy w sposób zapewniający jej byt, rentowność prowadzonej działalności, umożliwiający budowanie jej wartości i możliwie jak największego rozwoju. Rola dyrektora finansowego, czyli CFO (z ang. Chief Financial Officer), wzrasta z każdym dniem nieustannie zmieniającego się otoczenia gospodarczo-prawnego, zwłaszcza w dobie [...]
in Prawo

Jak prawidłowo zweryfikować poprawność rozliczeń podatkowych?

Podatników obowiązują określone terminy rozliczeń z fiskusem. Jednak przed złożeniem deklaracji podatkowej, czy innej wymaganej przez organ skarbowy dokumentacji, warto dokonać wewnętrznego audytu w firmie celem weryfikacji poprawności rozliczeń podatkowych, w tym historyczne rozliczenia podatkowe, czyli weryfikację rozliczeń wstecz, i to nawet o ponad 5 lat, po to, by nie narazić się na szczegółową kontrolę [...]
in Informacje

Jak zaksięgować naliczanie PPK? Jak zaksięgować PPK w KPiR? Jak rozliczać składki PPK?

Obowiązek wdrożenia PPK spowodował konieczność aktualizacji zakładowego planu kont i dostosowania do nich pojedynczych kont księgowych. Przedsiębiorcy zobowiązani do wpłat do PPK księgują je w miesiącu, za który są dokonywane. Składka finansowana przez pracodawcę wykazywana jest w kosztach działalności operacyjnej, a finansowana przez pracownika - potrącana z należnego mu wynagrodzenia. Wpłaty do PPK finansowane przez [...]
in Informacje

Ewidencja księgowa wpłat do PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to wprowadzany stopniowo od 2019 r. system dodatkowego oszczędzania emerytalnego. Choć jest on dla pracowników dobrowolny, to dla pracodawców utworzenie go w firmie jest obowiązkowe. To na przedsiębiorcach oferujących zatrudnienie spoczywa więc ciężar odpowiedzialności dopełnienia wszelkich wymogów formalno-prawnych związanych z wdrożeniem i obsługą PPK w firmie. Pomimo upływu już ponad 3 [...]
in Prawo

Jak działa ulga IP Box? – Zasady przyznawania

IP BOX to ulga podatkowa pozwalająca przedsiębiorcom korzystać z 5% stawki opodatkowania dla dochodów osiąganych z praw własności intelektualnej. Zachęcać ma przedsiębiorców do innowacyjności. By nie odstawać od reszty świata pod względem rozwojowym, Polska dzięki tej preferencyjnej, niskiej stawce opodatkowania chce zatrzymać innowatorów, zwłaszcza najszerszą grupę programistów, i skusić, by komercjalizowali efekty swojej twórczości i wyniki [...]
in Prawo

Dokumentacja cen transferowych – Czym jest Transfer Pricing?

Ceny transferowe (z ang. transfer pricing), to termin odnoszący się do systemu ustalania cen przepływu towarów, usług oraz wartości niematerialnych i prawnych między podmiotami powiązanymi, najczęściej należącymi do jednej międzynarodowej grupy kapitałowej. Przedsiębiorstwa, które wchodzą w jej skład, zobowiązane są do sporządzania dokumentacji cen transferowych, która, jako podlegająca kontroli organów podatkowych, uniemożliwić ma tym podmiotom [...]
in Prawo

Ulgi i kary podatkowe w Polskim Ładzie

Firmy muszą się odnaleźć nie tylko w nowych obciążeniach, ale i możliwościach ich optymalizacji Ale Polski Ład to również wyzwanie dla przedsiębiorców nie tylko z powodu nowych obowiązków rozliczeniowych pracowników, wobec ZUS, czy nowych podatków. Nowy ład bowiem to nie tylko kij, są też i marchewki, z których każdy odpowiedzialny przedsiębiorca, dążący do optymalizacji kosztów [...]
in Prawo

Nowe obowiązki podatkowe w Polskim Ładzie

W ramach podatkowego restartu polskiej gospodarki warto wskazać jeszcze na pozostałe istotne zmiany, dotyczące głównie obszaru podatku dochodowego: 1) Zmiany w zakresie wysokości kosztów podatkowych od przychodów otrzymywanych przez osoby pełniące obowiązki społeczne lub obywatelskie. 2) Zmiana regulacji normujących prawo do wspólnego opodatkowania dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci. 3) Nowelizacja katalogu zwolnień przedmiotowych [...]
in Prawo

Obowiązki Podatkowe Polski Ład – Zmiany w CIT, PIT i Obowiązki sprawozdawcze

Wpis jest kontynuacją artykułu na temat zmian księgowo-podatkowych wynikających z wejścia w życie Polskiego Ładu. Link do poprzedniej części znajdziecie tutaj: https://ak-audyt.pl/prawo/jakie-zmiany-ksiegowo-podatkowe-niesie-polski-lad-czesc-1/   Wprowadzenie 10% minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych Rząd chce walczyć z unikaniem płacenia podatku dochodowego przez firmy, zwłaszcza poprzez zwalczanie tzw. zagranicznej luki w CIT, czyli transferowania zysków poza krajową jurysdykcję [...]
Switch The Language

  Jesteśmy firmą oferującą szeroki wachlarz usług audytorskich, księgowych i doradczych . Wszelkie usługi realizowane są na najwyższym poziomie.

  ADRES

  Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa, Polska

  TELEFON

  +48 22 32 52 100

  E-MAIL

  info@ak-audyt.pl