All posts by: AK-Audyt

in Prawo

Kontrakty B2B jako schemat podatkowy

Samozatrudnienie to jedna z dopuszczonych prawem, całkowicie legalnych form zarobkowania, dla wielu sposób na odnalezienie się na rynku pracy. Jak sama nazwa sugeruje, jest przeciwieństwem zarobkowania w oparciu o zatrudnienie u kogoś. To praca na własny rachunek, mająca swoje plusy, ale i niosąca ze sobą wszelkie minusy związane z ryzykiem prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego tak [...]
in Prawo

Jak prawidłowo wdrożyć PPK w firmie?

Pracownicze plany kapitałowe to rewolucja polskiego systemu emerytalnego, której celem jest poprawa sytuacji materialnej pracowników po ich przejściu na emeryturę. To oni są beneficjentami wdrażanego w firmach długoterminowego programu oszczędzania stworzonego przez państwo. Ale odpowiedzialnymi za jego wdrożenie, prowadzenie i nadzorowanie są pracodawcy, przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej jednego pracownika – i to pod groźbą wysokich [...]
in Prawo

Jak prawidłowo dokonać zamknięcia okresów sprawozdawczych?

Reguły sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw, fundacji i innych podmiotów zobowiązanych do jej dokonywania, określa ustawa o rachunkowości¹. Stanowi ona, że okresem sprawozdawczym jest okres, za który sporządza się sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym tą ustawą, lub inne sprawozdania sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych. Zamknięcie okresów sprawozdawczych w firmie, czy to zamknięcie miesiąca, czy zamknięcie roku, musi [...]
in Prawo

Doradztwo podatkowe dla firm – Na czym polega? Kto może doradzać?

Każdego roku w Polsce „produkowanych” jest kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy stron nowego prawa. W rekordowym pod tym względem 2018 roku uchwalono największą liczbę stron ustaw podatkowych od czasu wejścia w życie ustawy o VAT z 2004 r. Liczba zmian sprawia, że podatnikom, a przede wszystkim przedsiębiorcom, traktowanym jako profesjonalni uczestnicy rynku, trudno uchronić się […]

in Informacje

Subwencje w ramach programu Tarcza Finansowa PFR

Subwencje w ramach programu Tarcza Finansowa PFR   Cel programu   Program jest programem rządowym wprowadzanym w celu wsparcia przedsiębiorstw, które ucierpiały na skutek pandemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19. Środki wypłacane w ramach programu mają slużyć zapewnieniu płynności i stabilności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce w związku ze skutkami pandemii COVID-19.   [...]
in Prawo

Czym jest Intrastat? – monitorowanie handlu w EU

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie handlu towarami między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, są odpowiedzialni za dostarczanie informacji na temat tych transakcji do specjalnie utworzonego w tym celu systemu gromadzenia danych statystycznych Intrastat. Niedopełnienie tych obowiązków może skutkować nałożeniem na firmę kary pieniężnej.   Intrastat, co to jest   Zniesienie granic wewnątrz Unii Europejskiej pozbawiło [...]
in Prawo

Optymalizacja podatkowa firmy – Czym jest? Co możemy zyskać?

Optymalizacja podatkowa w firmie to proces odpowiedzialnego zarządzania jej działalnością i majątkiem. Pozwala przedsiębiorstwu ponosić tylko konieczne finansowe ciężary fiskalne, chroniąc je przed niepotrzebną utratą majątku, spowodowaną niedostateczną znajomością norm prawnych i w konsekwencji płaceniem danin, których przy zastosowaniu działań optymalizacyjnych nie musiałoby płacić. Choć tzw. planowanie podatkowe to, podobnie jak optymalizacja w każdej innej [...]
in Prawo

Sprawozdanie finansowe – czym jest i kto musi je sporządzać?

Sprawozdania finansowe przedstawiają aktualną, realną sytuację finansową podmiotu. Mają więc bardzo istotne, doniosłe znaczenie dla jego funkcjonowania. Służą zarówno tym, których obejmują swoim badaniem, jak i innym uczestnikom obrotu gospodarczego, pełniąc jednocześnie funkcję gwaranta pewności tego obrotu. Sprawozdanie finansowe musi spełniać określone prawem wymogi, a ich niedochowanie może sprowadzić na podmiot zobowiązany do sprawozdawczości dotkliwe [...]
in Informacje

Specustawa „Tarcza COVID-19” – v.2

Szanowni Klienci Niedawno uchwalona Tarcza Antykryzysowa 2.0 wprowadziła kilka modyfikacji do rozwiązań pomocowych uruchomionych w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 – poniżej krótkie podsumowanie wprowadzonych zmian: Świadczenie postojowe (2.080 zł) – świadczenie może być wypłacone trzykrotnie (czyli 3 x 2.080 zł), podczas gdy w poprzedniej wersji było to świadczenie jednorazowePożyczka jednorazowa z Funduszu Pracy (5.000 [...]
in Informacje

Informacja do klientów – Tarcza COVID-19

Szanowni Klienci Poniżej zebrana w sposób syntetyczny i maksymalnie zwarty lista głównych rozwiązań wprowadzonych aktami prawnymi jakie zostały ostatnio opublikowane w ramach tzw. „Tarczy COVID-19”. Lista nie obejmuje zmian, które są nadal procesowane i nie przeszły jeszcze pełnej ścieżki legislacyjnej. Odroczenie ustawowe terminów złożenia deklaracji i informacji podatkowych oraz sporządzenia sprawozdań finansowych: Złożenie rocznego zeznania [...]
Switch The Language

  Jesteśmy firmą oferującą szeroki wachlarz usług audytorskich, księgowych i doradczych . Wszelkie usługi realizowane są na najwyższym poziomie.

  ADRES

  Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa, Polska

  TELEFON

  +48 22 32 52 100

  E-MAIL

  info@ak-audyt.pl