Jak przetwarzamy dane przekazane przez formularz kontaktowy?

Przysługuje Pani/Panu prawo do: wycofania zgody, z zastrzeżeniem, iż wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem; dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii; sprostowania nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym); żądania ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Switch The Language

  Jesteśmy firmą oferującą szeroki wachlarz usług audytorskich, księgowych i doradczych . Wszelkie usługi realizowane są na najwyższym poziomie.

  ADRES

  Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa, Polska

  TELEFON

  +48 22 32 52 100

  E-MAIL

  info@ak-audyt.pl