Jak przetwarzamy dane przekazane przez formularz kontaktowy?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest AK Audyt Sp. z o.o. (dalej zwana: „Administratorem”) z siedzibą 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 21, KRS: 0000318940, NIP: 9512271511, REGON: 141679011.

Może się Pan/Pani skontaktować z Administratorem, wykorzystując wskazane dane kontaktowe.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – jest nim Pan Dominik Stan. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pan może się kontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: dane.osobowe@ak-audyt.pl bądź wysyłając pisemne zgłoszenie na adres Administratora.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie oraz przedstawienia rozwiązania przedstawionej przez Panią/Pana sprawy.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie ma możliwości by rozwiązać przedstawioną przez Panią/Pana sprawę.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy zapytania  oraz jego obsługi przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

Natomiast w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną ich przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Wobec przetwarzania danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych;
 • sprostowania nieprawidłowych danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych
 • przenoszenia danych.

Ponadto ma Pani/Pan prawo złożyć skargę na przetwarzanie jej/jego danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Administrator może udostępnić Pani/Pana dane osobowe:

 • podmiotom zajmującym się hostingiem serwisu Administratora.

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Panią/Pana sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie jej rozwiązania przez Administratora, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Pani/Pana danych osobowych nie będzie dokonywane profilowanie, rozumiane jako wyłącznie zautomatyzowane przetwarzanie Pani/Pana danych.

Switch The Language

  Jesteśmy firmą oferującą szeroki wachlarz usług audytorskich, księgowych i doradczych . Wszelkie usługi realizowane są na najwyższym poziomie.

  ADRES

  Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa, Polska

  TELEFON

  +48 22 32 52 100

  E-MAIL

  info@ak-audyt.pl