Jak przetwarzamy dane odbiorców newslettera ?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest AK Audyt Sp. z o.o. (dalej zwana: „Administratorem”) z siedzibą 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 21, KRS: 0000318940, NIP: 9512271511, REGON: 141679011.

Może się Pan/Pani skontaktować z Administratorem, wykorzystując wskazane dane kontaktowe.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – jest nim Pan Dominik Stan. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pan może się kontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: dane.osobowe@ak-audyt.pl bądź wysyłając pisemne zgłoszenie na adres Administratora.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu marketingowym polegającym na wysyłaniu na Pani/Pana adres e-mail zamówionego newslettera.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie ma możliwości by zapisać się do naszego newslettera i otrzymywać informacji handlowych.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora.

Jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. W tej sytuacji ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Jednocześnie Administrator informuje, iż cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest doskonalenie newslettera poprzez analizowanie czy Pani/Pan zapoznaje się z jego treścią oraz dopasowywanie jego treści do Pani/Pana zainteresowań.

Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest doskonalenie newslettera poprzez analizowanie czy Pani/Pan zapoznaje się z jego treścią oraz dopasowywanie jego treści do Pani/Pana zainteresowań.

Wobec przetwarzania danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych;
 • sprostowania nieprawidłowych danych;
 • sprzeciwu – wniesienie w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania powierzonych danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych.

Ponadto ma Pani/Pan prawo złożyć skargę na przetwarzanie jej/jego danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Administrator może udostępnić Pani/Pana dane osobowe:

 • dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów,
 • podmiotom zajmującym się hostingiem serwisu Administratora.

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe przez czas prowadzenia działań marketingowych  lub  do  czasu  wyrażenia  przez  Panią/Pana  sprzeciwu  wobec  dalszego przetwarzania   danych   w   celach   marketingowych  albo  odwołania  zgody  na  wysyłanie wiadomości na Pani/Pana adres e-mail.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Pani/Pana danych osobowych nie będzie dokonywane profilowanie, rozumiane jako wyłącznie zautomatyzowane przetwarzanie Pani/Pana danych.

Switch The Language

  Jesteśmy firmą oferującą szeroki wachlarz usług audytorskich, księgowych i doradczych . Wszelkie usługi realizowane są na najwyższym poziomie.

  ADRES

  Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa, Polska

  TELEFON

  +48 22 32 52 100

  E-MAIL

  info@ak-audyt.pl