Bezpieczeństwo IT i zgodność z RODO

Powierzone nam przez Naszych Klientów dane przetwarzamy z dbałością o ich bezpieczeństwo, poufność, integralność i rozliczalność wykonywanych na nich operacji na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

Stosujemy wysokiej jakości zabezpieczenia, lokalizując nasze systemy informatyczne w data-center firmy Microsoft w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), posiadającym certyfikaty zgodności z normami: ISO 27001, SOC 1 & 2 Type 2, FedRAMP oraz PCI Level 1. Usługi, z których korzysta AK AUDYT, są regularnie testowane i audytowane na zlecenie Microsoft przez zewnętrzne, niezależne podmioty, aby spełnić wymogi ww. standardów.

 

Dodatkowo AK AUDYT posiada wdrożone procedury bezpieczeństwa systemu IT, w tym także wykonywania, testowania i odtwarzania kopii bezpieczeństwa.

 

Wymiana danych z Klientami odbywa się poprzez zaszyfrowane kanały komunikacji.

 

AK AUDYT powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego dane znajdują się tutaj

Switch The Language

  Jesteśmy firmą oferującą szeroki wachlarz usług audytorskich, księgowych i doradczych . Wszelkie usługi realizowane są na najwyższym poziomie.

  ADRES

  Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa, Polska

  TELEFON

  +48 22 32 52 100

  E-MAIL

  info@ak-audyt.pl