Szukaj  
AK Audyt Sp. z o.o.

Biuro w Warszawie:
ul. Cybernetyki 21
02-677 Warszawa

tel: +48 22 32 52 100
fax: +48 22 32 52 101

info@ak-audyt.pl
Dane formalne

AK Audyt Sp. z o.o.
 
Siedziba główna: ul. Cybernetyki 21
02-677 Warszawa
tel:  (0-22) 32.52.100
fax: (0-22) 32.52.101

Nr KRS:
Nr REGON:
Nr NIP:
0000318940
141679011
9512271511 
 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy:   50.000,00 PLN
© 2007 All Rights Reserved WEBFACTORY