Szukaj  
AK Audyt Sp. z o.o.

Biuro w Warszawie:
ul. Cybernetyki 21
02-677 Warszawa

tel: +48 22 32 52 100
fax: +48 22 32 52 101

info@ak-audyt.pl
Sprawozdawczość

W ramach świadczonych przez nas usług sprawozdawczości finansowej możemy Państwu zaoferować kompletne sporządzenie następujących rodzajów sprawozdań:
  • Sprawozdania finansowe, w tym także według MSSF
  • Grupowe pakiety sprawozdawcze
  • Konsolidacje i skonsolidowane sprawozdania finansowe
  • Raporty giełdowe – kwartalne, półroczne i roczne
  • Prospekty emisyjne i memoranda informacyjne
Powyższe usługi świadczone są niezależnie od usług księgowych, co oznacza że mogą być one świadczone również na rzecz Klientów, dla których nie prowadzimy usługowo ksiąg rachunkowych.

Wszelkie pytania prosimy kierować na poniższy adres:

info@ak-audyt.pl

© 2007 All Rights Reserved WEBFACTORY