Szukaj  
AK Audyt Sp. z o.o.

Biuro w Warszawie:
ul. Cybernetyki 21
02-677 Warszawa

tel: +48 22 32 52 100
fax: +48 22 32 52 101

info@ak-audyt.pl
Sprawozdawczość

W ramach świadczonych przez nas usług sprawozdawczości finansowej możemy Państwu zaoferować kompletne sporządzenie następujących rodzajów sprawozdań:
  • Sprawozdania finansowe, w tym także według MSSF
  • Grupowe pakiety sprawozdawcze
  • Konsolidacje i skonsolidowane sprawozdania finansowe
  • Raporty giełdowe – kwartalne, półroczne i roczne
  • Prospekty emisyjne i memoranda informacyjne
Powyższe usługi świadczone są niezależnie od usług księgowych, co oznacza że mogą być one świadczone również na rzecz Klientów, dla których nie prowadzimy usługowo ksiąg rachunkowych.
© 2007 All Rights Reserved WEBFACTORY