Szukaj  
AK Audyt Sp. z o.o.

Biuro w Warszawie:
ul. Cybernetyki 21
02-677 Warszawa

tel: +48 22 32 52 100
fax: +48 22 32 52 101

info@ak-audyt.pl
LpPytanieOdpowiedź
1.Oczekiwany zakres usługi:
(a) dokumentacja VAT dla podmiotu zagranicznego
(b) tylko obsługa księgowa
(c) obsługa księgowa + obsługa płacowa
(d) obsługa księgowa + obsługa płacowo-kadrowa
2.Pełna nazwa, wraz ze wskazaniem formy prawnej
3.Adres siedziby jednostki
4.Czy jednostka posiada specyficzny status prawny (np. ZPCh, OPP) - jaki ?
5.Rok rozpoczęcia działalności
6.Opis prowadzonej działalności produkcyjnej, usługowej, handlowej. Liczba i opis lokalizacji, w których prowadzona jest działalność.
7.Stosowane systemy informatyczne księgowości, systemy ewidencji środków trwałych, systemy magazynowe oraz systemy płacowo - kadrowe
8.Kto dotychczas prowadził księgi rachunkowe
9.Średnia liczba dokumentów księgowych miesięcznie
10.Liczba środków trwałych oraz wartości niem. i prawnych
11.Liczba kas i rachunków bankowych - w jakich walutach
12.średnia liczba delegacji w ciągu roku
13.Umowy leasingu operacyjnego, leasingu finansowego, kredyty, pożyczki, papiery dłużne - ile i w jakiej walucie
14.Liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę
15.Liczba osób na umowę zlecenia, umowę o dzieło lub o pracę nakładczą (średnio w miesiącu)
16.Liczba osób pobierających wynagrodzenie z tytułu funkcji w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej
17.Stosowane systemy pracy (praca o stałych godzinach; praca zmianowa; praca nocna; praca sezonowa) osób zatrudnionych na umowę o pracę - liczba osób dla każdej z kategorii
18.Stosowane systemy wynagradzania (pensja stała, premie, akord, wynagrodzenia godzinowe, inne stałe lub zmienne składniki) osób zatrudnionych na umowę o pracę - liczba osób dla każdej z kategorii
19.Proszę opisać Państwa dodatkowe oczekiwania i wymogi dotyczące sprawozdawczości finansowej, podatkowej, zarządczej
20.Proszę opisać inne oczekiwania i wymogi
21.Osoba kontaktowa (imię i nazwisko, telefon, e-mail)


         
© 2007 All Rights Reserved WEBFACTORY